Pełny cykl bezpiecznego rozwoju

01
Tworzenie aplikacji mobilnych
02
Tworzenie stron internetowych.
03
Testowanie
04
Projektowanie
05
Wsparcie serwisowe
06
Promocja
01
Tworzenie aplikacji mobilnych
 • pełny cykl rozwoju natywnego;
 • optymalizacja i dalsze wsparcie;
 • automatyzacja procesów pracy;
 • gotowy produkt w Google Play Market i App Store;
 • korzystanie z wersji adaptacyjnej na iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, smartfony, tablety, Android Wear, Android TV, itp.
02
Tworzenie stron internetowych.
 • dostępny Frontend / skalowalny Backend;
 • Układ adaptacyjny;
 • stosowanie różnych frameworków;
 • integracja rozwiązań dla różnych przeglądarek;
 • korzystanie z systemów zarządzania bazami danych
03
Testowanie
 • świadczenie usług do audytu gotowej aplikacji klienckiej;
 • tworzenie skryptów do testowania aplikacji;
 • określanie i planowanie rodzajów testowania;
 • testowania ręcznę i automatycznę;
 • użyteczność i testowanie beta;
 • kontrola wydajności.
04
Projektowanie
 • tworzenie projektu o dowolnej złożoności;
 • najwygodniejszy niestandardowy interfejs;
 • koncepcje twórcze;
 • indywidualizacja i kreowanie brandowego stylu;
 • wykorzystania narzędzi najnowszych opracowań;
 • możliwość zaznajomienia się z efektem końcowym retuszu prototypów;
 • użycie projektowania w strategii cyfrowej do promocji całej aplikacji.
05
Wsparcie serwisowe
 • praca z informacją zwrotną;
 • wysoka jakość obsługi klienta (SLA);
 • wsparcie aplikacji przez cały cykl życiowy;
 • analityka progresywna;
 • ciągły rozwój i doskonalenie funkcjonalności;
 • badanie metryk oraz analiza zachowań użytkowników.
06
Promocja
 • Tworzenie specjalnych wydarzeń w celu promocji produktu;
 • tworzenie i zarządzanie reputacją;
 • określenie grupy docelowej;
 • ustawienie targetowania i reklamy;
 • praca z obecną bazą klientów;
 • zastosowanie dodatkowych platform reklamowych (Google Adds, platformy społecznościowe, w tym reklamy displayowe, blogi itp.)

Pełny cykl bezpiecznego rozwoju

 • pełny cykl rozwoju natywnego;
 • optymalizacja i dalsze wsparcie;
 • automatyzacja procesów pracy;
 • gotowy produkt w Google Play Market i App Store;
 • korzystanie z wersji adaptacyjnej na iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, smartfony, tablety, Android Wear, Android TV, itp.
 • dostępny Frontend / skalowalny Backend;
 • Układ adaptacyjny;
 • stosowanie różnych frameworków;
 • integracja rozwiązań dla różnych przeglądarek;
 • korzystanie z systemów zarządzania bazami danych
 • świadczenie usług do audytu gotowej aplikacji klienckiej;
 • tworzenie skryptów do testowania aplikacji;
 • określanie i planowanie rodzajów testowania;
 • testowania ręcznę i automatycznę;
 • użyteczność i testowanie beta;
 • kontrola wydajności.
 • tworzenie projektu o dowolnej złożoności;
 • najwygodniejszy niestandardowy interfejs;
 • koncepcje twórcze;
 • indywidualizacja i kreowanie brandowego stylu;
 • wykorzystania narzędzi najnowszych opracowań;
 • możliwość zaznajomienia się z efektem końcowym retuszu prototypów;
 • użycie projektowania w strategii cyfrowej do promocji całej aplikacji.
 • praca z informacją zwrotną;
 • wysoka jakość obsługi klienta (SLA);
 • wsparcie aplikacji przez cały cykl życiowy;
 • analityka progresywna;
 • ciągły rozwój i doskonalenie funkcjonalności;
 • badanie metryk oraz analiza zachowań użytkowników.
 • Tworzenie specjalnych wydarzeń w celu promocji produktu;
 • tworzenie i zarządzanie reputacją;
 • określenie grupy docelowej;
 • ustawienie targetowania i reklamy;
 • praca z obecną bazą klientów;
 • zastosowanie dodatkowych platform reklamowych (Google Adds, platformy społecznościowe, w tym reklamy displayowe, blogi itp.)
Zintegrowane podejście do rozwiązywania potrzeb biznesowych Państwa to:
01
Analiza potrzeb (pomysły) i projektowanie.
Badanie i analiza pomysłu klienta to podstawowy etap, od którego zaczyna się praca nad każdym projektem. Na tym etapie badamy proponowaną koncepcję modelu biznesowego produktu, badamy grupę docelową, potencjalne potrzeby przyszłych użytkowników, rozwiązania istniejące na rynku, a także potrzebę integracji z już używanymi narzędziami. Na podstawie wyników analizy, a także biorąc pod uwagę wektory rozwoju, nasz zespół tworzy szczegółową specyfikację projektu, która jest głównym dokumentem dla kolejnych etapów tworzeni, rozwoju i wsparcia produktu.
02
Prototyp
Prototypowanie interfejsu użytkownika. Na tym etapie opracowywany jest interfejs użytkownika przyszłego produktu, a także wszelkiego rodzaju scenariusze zachowań użytkowników. Właśnie na tym etapie osiąga się równowagę między celami klienta, celami przyszłych użytkowników i użytecznością produktu. Efektem prac na tym etapie będzie zaprojektowana logika produktu oraz układy ekranów głównych interfejsu użytkownika
03
Tworzenie projektu
Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i aktualnych trendach projektowych, a także uwzględniając specyfikę każdego produktu, nasi projektanci tworzą najwygodniejszy, intuicyjny i niepowtarzalny interfejs graficzny produktu. Wprowadzając koncepcje kreatywne do projektowania danego projektu, nie zapominamy o przestrzeganiu wymagań projektowych i wytycznych Apple i Google.
04
Rozwój
Z roku na rok, od projektu do projektu, gromadzimy doświadczenie w korzystaniu z ogromnej liczby narzędzi i technologii, które są w stanie rozwiązać różnorodne problemy biznesowe naszych klientów. Tworząc oprogramowanie, zawsze staramy się stosować jak najbardziej harmonijne połączenie stabilnych, wydajnych i szybkich rozwiązań akceptowanych na rynku i sprawdzonych przez nas w praktyce. Dlatego produkty uzyskane w wyniku naszej pracy sprawdzają się stabilnie od wielu lat i są gotowe do skalowania na potrzeby biznesu.
05
Testowanie
Jakość produktu jest dla nas jednym z najważniejszych kryteriów, ponieważ awarie w jego działaniu mogą negatywnie wpłynąć na rentowność i skuteczność produktu. W celu osiągnięcia najwyższego poziomu jakości na każdym etapie rozwoju produktu, przeprowadzamy certyfikację i weryfikację jego bezpieczeństwa za pomocą ręcznego testowania funkcjonalnego, autotestów UI na podstawie przygotowanej wcześniej dokumentacji wraz z opisem odpowiednich testów.
06
Wsparcie
Świat nie stoi w miejscu, co oznacza, że gotowe produkty cyfrowe muszą być aktualizowane i ulepszane na czas. Jeśli stworzyliśmy dla Ciebie produkt, odpowiadamy również za jego wsparcie. Monitorujemy stabilność produktu, niezwłocznie informujemy klientów, czy wymagana jest aktualizacja zgodnie z najnowszymi wymaganiami sprzętowymi i systemowymi Apple i Google, a także przekazujemy nasze zalecenia dotyczące poprawy właściwości i wartości produktu na podstawie analizy jego wydajności.
07
Rozwój i promocja
Świat musi zobaczyć Twój produkt, co oznacza, że Twój produkt musi mieć reputację i spersonalizowany cel. Zidentyfikujemy twoją grupę docelową, przeanalizujemy twoją obecną bazę klientów i, poprzez dodatkowe platformy marketingowe, zwiększymy liczbę pobrań i zakupów wewnętrznych.
Peaks Circle Software za ambicję, profesjonalizm i ruch!
Dlatego zjednoczyliśmy zespół bystrych i utalentowanych profesjonalistów z zakresu IT - technologii i projektowania. Absolutnie każdy z naszych pracowników ma trzy najważniejsze cechy:
INTELIGENCJA
INTELIGENCJA
bez tego nie da się pracować w naszej branży high-tech, tworzyć skomplikowanych produktów i ciągle doskonalić się. A tam, gdzie jest umysł, jest też zrozumienie wartości każdego klienta dla firmy, subtelne poczucie humoru, ekscentryczność myślenia, która pozwala znaleźć najbardziej poprawne i oryginalne rozwiązania każdego problemu.
PASJA
PASJA DO PROCESU PRACY
bez chęci wykonywania codziennie ciekawej, ulubionej pracy, studiowania nowych osiągnięć w swojej dziedzinie, niemożliwe jest ciągłe utrzymanie odpowiedniej motywacji i wywiązywanie się z powierzonych zadań.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CIĘŻKA PRACA
pracownik jest cenny, gdy inteligencja, profesjonalizm, talent i poświęcenie łączą się z wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności za swoją pracę przed zespołem i klientami.
Powiedz nam więcej, kogo szukasz do swojego projektu?